Séjours de chasse

La chasse au sanglier

Période de chasse

Individualni lov: tijekom cijele godine. Prigonski lov: od 16.10. do 31.01.

Lov na vepra

Lovna zona: Slavonija i Baranja te u planinskim dijelovima Gorskog Kotara i Like

Galerie de photos

Réserver une chasse

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
Hébergement

OFFRE D'HÉBERGEMENT

Maison de la chasse – Belina

L’hôtel Integral – Propriété « SrCe Prirode » (Coeur de la Nature)

Maison de la chasse – Delnice

Eco-ethno village Strug

Hotel**** Korana Srakovčić

Maison de chasse « Muljava »

KRPAN professional hunting