Hébergement

KRPAN - CHASSE PROFESSIONNELLE

KRPAN professional hunting vam nudi smještaj po izboru od prekrasnih drvenih planinskih kuća ili šatora do urbanih vila

Maison de la chasse – Belina

L’hôtel Integral – Propriété « SrCe Prirode » (Coeur de la Nature)

Maison de la chasse – Delnice

Eco-ethno village Strug

Hotel**** Korana Srakovčić

Maison de chasse « Muljava »

KRPAN professional hunting