ponuda lova

Lov muflona

PERIOD LOVA

Mužjaci cijela godina. Muflonka i janje lovidba je od 1. kolovoza do 31. prosinca

Lov na Muflona

Lovišta za lov Muflona i Divokoze su regija obale Jadranskog mora u Hrvatskoj, u Sloveniji lovimo u regiji Alpe - Triglav.

Europski Muflon (Ovis musimon L. ili Ovis ammon L.). Lov Europskog muflona, najatraktivnije divljači Sredozemlja predstavlja izvanredan doživljaj za lovce koji ga love prvi puta, ali i uvijek novi izazov za lovce koji su ga već lovili. Porijeklom s područja jugozapadne Azije, preko Turske stigao je do Balkana te i otoka Korzike i Sardiniije. U Hrvatsku Muflon je prvo unesen na Brijune a odatle se njegovo prisustvo širio na lovišta na Jadranskoj obali.

Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima, najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2000 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 4,80 grama, pucanje na maksimalno 200 metara.

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting