PONUDA SMJEŠTAJA

KRPAN - PROFESSIONAL HUNTING

KRPAN professional hunting vam nudi smještaj po izboru od prekrasnih drvenih planinskih kuća ili šatora do urbanih vila

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting