ponuda lova

Lov divokoze

PERIOD LOVA

Od 1. rujna do 31. prosinca

Lov na divokoze

Lovišta za lov Muflona i Divokoze su regija obale Jadranskog mora u Hrvatskoj, u Sloveniji lovimo u regiji Alpe - Triglav.

Divokoza se lovi osmatranjem dvogledom i prikradanjem, zbog njeznih izuzetnih osjetila gotovo nemoguće joj se prikrasti na bliže udaljenosti, pa se puca najčešće sa 200 do 300 metara.

Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima,najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2000 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 4,80 grama, pucanje na maksimalno 200 metara.

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting