ponuda lova

Lov divokoze

PERIOD LOVA

Hrvatska: Muflon - tijekom cijele godine; Divokoza - od 1. listopada do 31. siječnja, Slovenija: muflon - tijekom cijele godine; Divokoze - od 1. kolovoza do 31. siječnja

Lov na divokoze

Hrvatska: Jadranska obala, Slovenija: Alpe, NP Triglav
Balkanske divokoze lovimo u Hrvatskoj u području masivnog Velebita na južnoj strani točno iznad obale Jadranskog mora (na potezu Karlobag-Senj), dok alpske divokoze lovimo u Sloveniji u regiji Alpe – Triglav. (Nacionalni park Triglav).

Za lov u Hrvatskoj preporučamo dolazak u Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu, dok za Sloveniju preporučamo Zračnu luku Brnik u Ljubljani.

Divokoze se love od početka listopada do kraja siječnja. Divokoza se, kao i divlja koza, promatra dalekozorom i kradomice. Divokoza ima izuzetna osjetila i gotovo joj se nemoguće prišuljati na blizinu. Koristi se oružje s užljebljenom cijevi, s maksimalnim dometom od 200 do 300 metara. Za lov minimalna dopuštena kinetička energija zrna na 100 metara je 2000 džula, a najmanja dopuštena težina zrna je 4,80 grama.

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting