ponuda lova

Feral goat

PERIOD LOVA

Tijekom cijele godine

Feral goat lov

Lovna zona: Južna Dalmacija, okolica Dubrovnika

Tijekom lova postoji mogućnost odstrela dvije do tri divlje koze dnevno, s obzirom na njihovu brojnost. Preporučujemo lov u razdoblju od rujna do lipnja – zbog velikih vrućina u ljetnim mjesecima na dalmatinskim otocima. Ako želite s obitelji doći u lov i odmor na more u srpnju ili kolovozu, lovimo u ranim jutarnjim i ranim večernjim satima zbog nižih temperatura.

Divlji jarac se lovi dalekozorom i stealthom. Zbog iznimnih osjetila gotovo mu se nemoguće prišuljati na bližu udaljenost pa se najčešće puca s 200 do 300 metara.

Za lov se koristi oružje s užljebljenom cijevi. Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 metara je 2000 džula, a najmanja dopuštena težina zrna je 4,80 grama pri pucanju na najviše 200 metara.

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting