ponuda lova

Pogonski lov na divlje svinje

PERIOD LOVA

Prigonski lov od 16.10 do 31.01.

Pogonski lov na divlje svinje

Lovna zona: Slavonija i Baranja planinskim dijelovima Gorskog Kotara i Like

Hrvatska nudi neke od najkvalitetnijih lovova prigonom na divlje svinje u svijetu. Nije neobično, da grupa od 10 -12 lovaca odstrijeli 60 – 80 grla divljih svinja u tri dana lova – naravno, rezultat jednim dijelom ovisi o vremenskim prilikama kao i kvalitetom streljačkih sposobnosti samih lovaca.

Broj pogoniča uvelike ovisi o terenu i vegetaciji pojedinog lovšta; u brdskim predjelima uglavnom je angažirano petnaestak pogoniča i isto toliko pasa, dok je taj broj u nizinskim lovištima nešto veći u korist pogoniča.

pogonski-lov-krpan

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting