ponuda lova

Lov medvjeda

PERIOD LOVA

Od 1.ožujka do 15. svibnja i od 16. rujna do 15. prosinca.

Lov na medvjeda

Lovna zona: u planinskim dijelovima Gorskog Kotara i Like

Europski smeđi medvjed podvrsta je smeđeg medvjeda koji je nekada bio rasprostranjen po cijeloj Euroaziji i Sjevernoj Americi.

U Hrvatskoj živi dio populacije Dinarskog masiva, a ta je, nakon Karpatske, druga po veličini u Europi. U zapadnoj Europi smeđi je medvjed gotovo istrijebljen, a preostale populacije su male, međusobno odvojene i u nestajanju.

Za lov se koristi oružje sa užlijebljenim cijevima,najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 3500 džula, najmanje dopuštena težina zrna je 11,50 grama, pucanje na maksimalno 100 metara.

20201120 091247 Web

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting