ponuda lova

Lov šljuke

PERIOD LOVA

Šumska šljuka - bena (Scolopax rusticola L.) od 1.10. do 28/29 2., Šljuka kokošica (Gallinago g.) 16.10. do 31. 1.

Lov na šljuku benu

Lov u svim dijelovima Hrvatske zavisno od vremenske situacije. Pratimo šljuku od sjevera do juga Hrvatske kroz period 5 mjeseci.

Šljuka bena (Scolopax rusticola L.) tradicionalna je divljač na području Hrvatske. Tijekom proljetnih i jesenskih seoba šljuke se zadržavaju kraće vrijeme i u Hrvatskim lovištima. Šljuke traže vlažna tla mlađih šuma graba i hrasta, zbog svog karakterističnog načina ishrane. Zanimljiv i nadasve cijenjen lov na šljuke provodi se kroz dvije osnovne metode, doček na zemlji i buširanje.

Za lov šljuka koristi se streljivo promjera kuglica 1,7-3,5 mm, a najveća daljina strijeljanja/ gađanja od 35 metara.

Fotogalerija lova

Rezervirajte lov

Ime i prezime
E-mail adresa
Kontakt telefon
Broj ljudi
Dodatne nadopune
SMJEŠTAJ

PONUDA SMJEŠTAJA

Lovački dom “Muljava”

Hotel Korana Srakovčić

Ekoetno selo Strug

Pansion Lovački – Delnice

Srce Prirode

Lovačka kuća Belina

KRPAN professional hunting